Правила и условия за ползване

Какво е забранено за качване на нашите сървъри:

  • Защитени с авторски права изображения, ако не притежавате авторските права за тях
  • Насилие, расова нетърпимост или омраза срещу всеки индивид, група или организация
  • Всякакви други изображения, които могат да се считат за незаконни в държавите от ЕС или в САЩ

  • Освен това не използвайте img321.com за хостинг на библиотеки с изображения, които свързвате от друго място, съдържание за вашия уебсайт, реклама, аватари или нещо друго, което ни превръща в мрежа за доставка на съдържание за вас

    Ако направите нещо незаконно, в допълнение към всички други законни права, които имаме, ние ще ви забраним достъпа до сайта, ще изтрием всичките ви изображения и при необходимост ще ви докладваме на властите