Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как третираме вашите лични данни, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Какви данни събираме

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личната ви информация до степента, в която сме длъжни да го направим по закон, във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства.

Право на изтриване на лични данни

При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си, имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна. Заявление за това можете да направите на имейл адресът посочен в страницата Контакти.